Program for aftenen

Nysted Roklub & Grundejerforeningen for Nysted Havnefront

arrangerer Sct. Hans- fest Ved Nysted roklub fredag d. 23. juni.

Aftenens båltale holdes af: Ramund Kværnø.

 

 Vi håber, alle vil slutte op om festligholdelsen af Sct. Hans aften i Nysted Roklub og bidrage til en god oplevelse.

 Vi samles ved Nysted Roklub Kl. 18.30, spiser og hygger os sammen om den medbragte madkurv. Der vil være mulighed for at få grillet vores medbragte grillvarer på roklubens grill'er.

For at støtte Roklubben og medlemmernes store arbejde med det årlige arrangement, henstilles det til deltagere i aftenens festligheder, at lade drikkevarerne blive hjemme og istedet købe disse af Roklubben til meget venlige priser.

Kl. 22.00: Bålet tændes, og vi sender heksen til Bloksbjerg.

Medens bålet brænder ud, synger vi Midsommervisen.

Alle er velkomne.

 

Mvh

bestyrelserne.