Arbejdslørdag 26. april

Nysted Roklub har afholdt årets første arbejdslørdag,
hvor de sædvanlige flittige medlemmer deltog.
Det var perfekt vejr til udendørs arbejde, hvor bl.a. pladsen blev trimmet, husets sokkel blev støbt og forskellige indendørs arbejder udført.
Som vanligt gik medlemmerne ikke sultne fra arbejdslørdagen. Men hårdt fysisk arbejde kræver god forplejning.
En herlig dag med synlige resultater.

Uheldigvis opgav rampen i slæbestedet ævred første gang en robåd blev søsat. Ved Troels Jørgensens assistance blev rampen hurtig fornyet og samtlige beslag og svejsninger på såvel rampe som forbindelsesbro til ponton fornyet.