Vi støtter Nysted Kajak- & Roklub

Thorkild Høeghs Mindelegat

Tilsagn om støtte i 2016 på kr. 5000,00, der

vil blive anvendt til ny flydeponton i 2017.

 

Tilsagn om kr. 6000 der er anvendt til indkøb af overvågningsudstyr i 2017.

 

Roklubbens Venner.

 Foreningen er opløst og formuen på kr. 7195,25 er overført til Roklubben i 2017.

Tak for det.