Nysted Roklubs ledelse

Formand

Formand: Jan Gleie,
Kettingevej 23,
4892 Kettinge.
Tlf. 50 52 44 72
E-mail: jangleie@get2net.dk

Næstformand

Palle G. Jensen
Grønnegadevej 3
4892 Kettinge
Tlf. 20 31 43 06
E-mail: kettinge4892@gmail.com

Kasserer

Kasserer: Lis Hermansen
Byfoged Holcksvej 1
4880 Nysted
Tlf. 27 52 23 26
E-mail: lis.h@live.dk

Bestyrelsesmedlem

Jon Brylle

Aarestrup vej 1

4880 Nysted

tlf 60540058

email: jonx0420@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem

Bente B. Jensen

Grønnegadevej 3

4892 Kettinge

Tlf: 40342090

Email: bentebilleskov@gmail.com

Suppleanter m.fl.

Bestyrelsessuppleanter:

1: Keld Stistrup

2: Aage Sørensen

 

Revisorer:

1: Ib Sk. Jørgensen

2: Anne Svendsen

Revisorsuppleant:

Jette Steinmeier.

Festudvalget

Det nedsatte festudvalg er klar til at modtage gode ideer og forslag.
Så hold dig ikke tilbage.

Festudvalgets medlemmer er :Susanne Reinholm, mobil 22 87 87 88 eller via mail m.s.reinholm@gmail.com

Herudover tæller festudvalget Jette Steinmeier og Lis Hermansen.

 

 

Klik HER for at komme tilbage til Klubben.