Jürgen Nepaschink fra Berlin

Tirsdag den 11 juni fejrede Nysted Roklub Jürgen Nepaschink der har været medlem af klubben i 40 år. (1973).
Efter en rotur på et par timer i det smukke forårsvejr, samledes gamle og nye medlemmer til fællesspisning. Menuen stod på Culotter med tilbehør, tilberedt på klubbens store nyindkøbte gasgrill. Webmasteren fik ved denne lejlighed titel af Grillmaster. Resultatet af anstrengelserne var spiseligt.
Det var en dejlig aften hvor historier og erindriger blev udvekslet flittigt. Nogle havde måske frygtet sprogproblemer, men grundet Jürgens mangeårige medlemskab og hyppige besøg i Danmark, var dette slet ikke noget problem. Aftenen blev afsluttet med lækker is dessert og kaffe.
Formanden indbød til at besøget blev gentaget i nær fremtid.