Ordinær Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling 7. oktober 2020.

 

Formandens beretning:

Så gik der endnu en sæson eller 2 . 2019.

Beretningen er noget atypisk. Den skulle jo egentlig handle om ”sidste” sæson. D.v.s. vi nu befinder os i april 2020!!!!

En sæson med færre ”baglæns” kilometer; selvom vi gjorde hvad vi kunne: Vi nåede 237 km mens ”forlænsfolket” igen er på toppen med  ???? km.

Vejret kunne vi vel ikke klage over . Der var lige et blæsevejr lige inde i det nye år med en vandstand på 150 cm over dagligt vande; denne gang var der ikke de store skader, vandet løber jo ud igen. Det betød selvfølgelig ikke noget for roningen, så tidligt på året; men da  vi er så få baglænsroere, er kilometrene ikke så mange. (husk vi er i april 2020).

Jeg vil gerne nævne et nyt initiativ fra en af foreningerne på havnen. Et samarbejde med Smakkelaug, Bådelav, Sejlklub, Kajak og Roklub og Stubberup Bådelaug med fælles møder og blad er iværksat. Et initiativ, der kun kan styrke os i forhold til omverdenen (kommunen)

2019 blev et skelsættende år: Lørdag den 2. maj vedtog vi at ændre klubbens navn til ”Nysted Kajak og Roklub” for at tilkendegive overfor omverdenen klubbens reelle aktivitet. (Det har givet pote; men det hører til næste års beretning).

Skt.Hans er en tilbagevendende begivenhed vi fejrer. Sidste år (2018) havde vi fået 2. viceborgmester Ole Larsen til at holde båltalen. Det smuttede i 2018 –afbrændingsforbud- men i 2019 lykkedes det.

Arbejdslørdage er et fast indslag i sæsonen. Vi får lavet mange ting i klubhuset og der bliver sørget fremragende for os med mad og drikke.
Tak til medlemmerne for den entusiasme i lægger for dagen.
Et fast punkt på årets gang er også kæntringsøvelser og EPP2 kurser. En speciel tak til Palle og Jon.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen og klubbens meget aktive medlemmer for godt samarbejde i sæsonen 2018-19.


Jan

 

Dagsorden med referat af generalforsamlingen 7. oktober 2020. 15 stemmeberettigede medlemmer er mødt.

 

Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent

Finn er valgt som dirigent

- Godkendt af forsamlingen.

 

Punkt 2. Valg af sekretær

Jon er valgt som sekretær

- Godkendt af forsamlingen.

 

Punkt 3. Valg af stemmetællere

Palle L. og Åge er valgt som stemmetællere

- Godkendt af forsamlingen.

 

Punkt 4. Formandens beretning

Formand, Jan beretter:

Årets beretning er noget atypisk, i det den egentlig burde handle om ”sidste” sæson…

Det er blevet til en sæson med flere ”baglæns” kilometer end de tidligere år, faktisk hele 565 km, hvor 3 af roerne er over 100 km. Dette imens ”forlæns” roerne igen er på toppen med 2976 km.

Vejret kan vi ikke klage over… Den største udfordring for os har været Corona virussen, som gjorde at vi kom sent i gang med vore sæson/fælles ture.

Samarbejdet mellem Nysted- Smakkelaug, Bådelaug, Sejlklub, Kajak- og Roklub samt Stubberup Bådelaug er et meget vigtigt samarbejde og det er/bliver et vigtigt instrument for os i forhold til kommunen og såfremt vi byder mere ind med input til bladet, bliver det kun endnu bedre.

Skt. Hans er en tilbagevende begivenhed som vi årligt fejrer, men som så meget andet, gjorde Corona virussen at det også blev aflyst.

Sidste år ændrede vi navn fra Nysted Roklub til Nysted Kajak- og Roklub.
Om navneændringen eller andre udefra kommende ting som fx Corona, har ændret folks adfærd vides ikke, men det har i hvert fald gjort at vores åbent hus med tilbud af det helt nye fænomen SUP har gjort at vi har fået nyt og dejligt liv i klubben og som noget helt nyt er der kommet unge (under 60) mennesker til os og indtil videre ser de ud til at de bliver hængende. I den forbindelse vil jeg takke Palle, Bente og Jon for den kæmpeindsats ved igangsættelsen, afviklingen og vedvarende ildhu de udviser. Blot det at få ideen til at søge ”corona puljen” og få penge til SUP’erne er eminent. Det ser dog ud til at de unge mennesker alligevel er blevet lokket over i et par havkajakker.

Arbejdslørdage er et fast indslag i sæsonen. Her får vi lavet en masse ting både inde som ude og der bliver som altid sørget for fremragende mad og drikke – Tak til alle medlemmerne for den entusiasme i lægger for dagen.

Endnu et fast indslag er kæntringsøvelser og EPP2 kurser – En speciel tak til Palle og Jon.

Sidst men ikke mindst vil jeg takke bestyrelsen og klubbens meget aktive medlemmer for et godt samarbejde i sæsonen 2019/20

Jan Gleie – Formand.

- Ingen yderligere spørgsmål til beretningen.

 

Punkt 5. Regnskab v. Lis Hermansen

Lis Hermansen, kasserer i Nysted Kajak- & Roklub fremlægger regnskabet.

Foreningen går ud af 2019 med et underskud på 3.002, - kr.
modsat 2018 hvor foreningen havde et overskud på 3235, - kr.

Dette anses som værende ”ok”

Foreningens egenkapital for 2019 ender derfor på 434.275, - kr.

- Ingen yderligere spørgsmål til regnskabet.
- Regnskabet er godkendt af forsamlingen.

 

Punkt 6. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet for 2020 fortsætter som hidtil.

Voksne kr. 800, - Yderligere familiemedlemmer fra samme husstand > 18 år kr. 400, -/person

Juniorer <18 år kr. 300, -

Juniorer <25 år, under uddannelse kr. 400, -

Passive medlemmer kr. 100, -

- Godkendt af forsamlingen.

 

Punkt 7. Valg til bestyrelsen

På valg er: Palle Jensen og Jon Brylle

Begge personer accepterer genvalg.

- Godkendt af forsamlingen.

 

Punkt 8. Valg af 2 suppleanter

På valg er: Aage Sørensen og Keld Stistrup

Begge personer accepterer genvalg

- Godkendt af forsamlingen

 

Punkt 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (billagskontrollant)

På valg er: Ib og Anne

Begge personer har accepteret genvalg på forhånd.

Suppleanten undlades.

- Godkendt af forsamlingen

 

Punkt 10. Indkomne forslag

Ingen forslag har været formanden i hænde, senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

Punkt 11. Eventuelt

- Jon kommer direkte fra Lollandsfondens arrangement i Knuthenborg park, hvor Nysted Kajak- og Roklub har modtaget en donation på 6500, - kr. Disse penge var søgt og tiltænkt til 2 nye årer til klubbens inriggere og ønskes som udgangspunkt i kulfiber – baglænsroerne ønsker dog først at teste sådanne årer, inden et evt. køb finder sted.
Palle L. melder ud af han muligvis har sådan 2 stk. liggende, som kunne afprøves.

- Jon spørger ind til vinterroning samt om muligheden for at fortsætte fællesroning efter stander nedtagning for alle klubbens medlemmer, selvfølgelig såfremt påklædningen er i orden. Der meldes ud at anvisninger / regler for påklædning, regler og grej for vinter roning allerede er listet på hjemmesiden og at der for fremtiden vil blive udsendt datoer for roning via foreningens Facebook side ”Nysted Kajak- og Roklub”.

Her bliver samtidigt talt om sikkerhed og der bliver foreslået at klubben bør have en ”nødpakke” tilgængelig med Thermo tæppe, førstehjælpskasse osv. således at der altid er en kajak ude, som er udstyret til en nødsituation.

En anden vigtig bemærkning er: at det er vigtigt at ro forsvarligere i vintermånederne, da det bestemt kan være farligt. Bente fortæller ligeledes at det kan være svært at tage kontakt til hinanden på vandet, såfremt en vælter ”bagved” eller blot er langt væk, det er derfor vigtigt at der gøres meget opmærksomt på sikkerheden ved vinterroning.

Yderligere foreslår Bente også at Facebook bør benyttes endnu mere til at sammensætte nogle ture rundt omkring i ”ukendt” farvand, for at se noget nyt og prøve at ro andetsteds – hertil ønskes en ny kajak trailer i stedet for det hjemmebyggede stativ som benyttes i dag. En sådan trailer anses til at koste mellem 12 og 14.000, hvilket allerede er søgt hos en fond og afventer på svar.

- 11 nye medlemmer er kommet til siden vores åbent hus-arrangement, hvor hele 18 personer blev tilmeldt. Dette anses som en kæmpe succes.
Hertil bliver der spurgt ind til opbevaring af kajakker for fremtiden, da flere medlemmer er = flere kajakker. Der kommer en masse forslag lige fra ombygning af selve bygningen til at ”kopiere” designet i Faaborg kajakklub, hvor et låsbart stål gitter er monteret udendørs på bygning med kajak holdere inde under. Et kajakstativ på hjul bliver også foreslået, dette anses som værende en forholdsvist billig og fornuftig løsning indtil videre.

Sidst men ikke mindst bliver der spurgt ind til kæntringsøvelser i Sakskøbing svømmehal. Palle J. fortæller at der pt. er 17 personer tilmeldte og at der stadigvæk er 3 ledige pladser endnu. Et forslag lyder at nyere/nye medlemmer bør inviteres specifikt til kæntringsøvelserne, da det af erfaring er en suveræn start til at ro kajak.

 

Generalforsamlingen bliver afsluttet

og

Dirigenten takker for god ro og orden.

   

 

 

 

 

 

 

 

Klik HER for at komme tilbage til Klubben.